Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19

I C 10/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 10/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z/s we W. przeciwko U. D. o zapłatę kwoty 51.615,76 złotych I. O d d a l a powództwo. II. Z a s ą d z a od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3.617,00 zł (sł. trzy tysiące sześćset siedemnaście
Czytaj więcej»

I C 34/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2015-12-31

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiednia kwota zadośćuczynienia zależy od wszystkich istotnych okoliczności rozważanych w sprawie
Sygn. akt I C 34/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa J. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 10.000 zł i sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 10.000 zł I Z a s ą d z a od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. B. kwotę 7 000 zł
Czytaj więcej»

I C 14/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2015-09-03

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przyczynienie małoletniego pokrzywdzonego jako wyłączna przyczyna powstania szkody stanowi przesłankę wyłączenia ubezpieczyciela z odpowiedzialności o.c.
Sygn. akt I C 14/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa M. N. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 18.216,00 zł I O d d a l a powództwo. II . Nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt I C 14/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 3
Czytaj więcej»

I C 34/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2016-01-14

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiednia kwota zadośćuczynienia zależy od wszystkich istotnych okoliczności rozważanych w sprawie
Sygn. akt I C 34/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 31 grudnia 2015 r. Powodowie J. B. i H. B. wnosili o zasądzenie od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną w wypadku komunikacyjnym z dnia 4 sierpnia 2014 r. wraz z ustawowymi odsetkami odpowiednio kwot po 10.000 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 4 sierpnia 2014 r. M. O. kierując samochodem marki V. (...) ubezpieczonym u pozwanego w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mech
Czytaj więcej»

I C 15/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ocena braku znamion czynu zabronionego w postępowaniu karnym nie uzasadnia odmowy wypłaty należnego zadośćuczynienia, które należy się w terminie przewidzianym przez art 14 u.o ouo.
Sygn. akt I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: sekr. sądowy Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa H. S. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę kwoty 29.800,00 złotych I. Z a s ą d z a od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powoda H. S. kwotę 29 800,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset zł
Czytaj więcej»

I C 155/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 155/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko C. S. , M. S. (1) , M. S. (2) o zapłatę kwoty 1.397,69 zł I. O d d a l a powództwo. II. Z a s ą d z a od powoda Banku (...) S.A. w W. na rzecz pozwanych C. S. , M. S. (1) i M
Czytaj więcej»

I C 120/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2017-09-01

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 120/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 września 2017 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa (...) Polska S.A. we W. przeciwko M. L. o zapłatę kwoty 7.478,79 złotych I. Z a s ą d z a od pozwanego M. L. na rzecz powoda (...) Polska S.A. z/s we W. kwotę 7.478,79 zł (siedem tysięcy czterysta sied
Czytaj więcej»

I C 119/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 119/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności / art.840kpc / I. O d d a l a powództwo. II. Na skutek zażalenia pozwanego uchyla postanowienie z dnia 16.09.2015 r. o
Czytaj więcej»

I C 207/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2018-08-28

Data publikacji: 2018-11-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 207/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Lubaczowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Broś Protokolant: Renata Złonkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku w Lubaczowie sprawy z powództwa z powództwa A. B. przeciwko (...) Bank S.A. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności / art.840kpc / I Pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny nr 110 (...) wystawiony przez (.
Czytaj więcej»

II K 259/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 259/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Lubaczowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – SSR Ewa Hełmecka Protokolant – B. Z. w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie A. M. po rozpoznaniu dnia 2 lutego 2017 roku sprawy karnej: J. Z. s. R. i B. z domu M. ur. (...) w L. obywatelstwa polskiego i francuskiego oskarżonego o to, że: w okresie od sierpnia 2014 roku do marca 2015 roku w L. , woj. (...) działają
Czytaj więcej»